Toạ lạc tại vị trí đắc địa tại trung tâm phát triển tập trung các dự án trọng điểm của Xuân Thành.