Cơ hội vàng: ĐẦU TƯ SINH LỜI KÉP -ĐẤT ĐẤU GIÁ GIÁP 2 MẶT ĐƯỜNG, GIÁM ĐƯỜNG QUỐC LỘ VEN BIỂN 62M, VÀ ĐƯỜNG TRỤC QH 12M liên hệ: 0983 628 256